Phật,Phật Di Lặc

Quan âm ngọc Myanmar chế hóa hung khí S838

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm ngọc Myanmar (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.5cm x 2.2cm + Khối lượng: 10g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người sử dụng. + Cách sử dụngtrang sức mặt

Quan âm đá mắt mèo chế hóa hung kh S872

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5cm x 2.3cm x 0.5cm + Khối lượng: 17g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người sử dụng. + Cách sử

Quan âm tường long chế hóa hung khí Y149

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm trên rồng bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 18cm x 46cm + Khối lượng: 2.9kg + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành, nâng đỡ che