Quả Cầu,Đĩa Thất Tinh

Thất tinh trận Đông Linh mang may mắn cho người sử dụng R098

+ Chất liệu và hoàn thiện: Đĩa thất tinh đá ngọc Đông Linh, đế mica (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 10cm + Khối lượng: 146g + Ý nghĩa: kích hoạt vận khí của sao Bát bạch, mang may mắn cho người sử dụng, có quý nhân phù trợ, mở mang thêm nhiều

Thất tinh trận thạch anh mang may mắn cho người sử dụng R091

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thất tinh trận (đĩa thất tinh) thạch anh vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): 12cm. + Khối lượng: 450g. + Ý nghĩa: kích hoạt vận khí của sao Bát bạch, mang may mắn cho người sử dụng, có quý nhân phù trợ, mở mang thêm nhiều